Asennetta ja osaamista –
unelmien pohjustaja.

Mikkonen Construction Consulting Oy on innovatiivinen rakennusalan monipuolinen osaaja. Yrittäjä Juha-Eelis Mikkosella on vahva ja monipuolinen rakennusalan kokemus ja osaaminen.

Koulutukseltaan Juha-Eelis on Rakennustekniikan Insinööri (Ylempi AMK). Sen lisäksi Juha-Eelis on jatkokouluttautunut liiketoiminnan, henkilöstohallinnon ja tekniikan monipuolisissa koulutuksissa ja hankkinut itselleen monipuoliset pätevyydet. Lisäksi Juha-Eeliksellä on käytössään nykyaikaiset suunnitteluohjelmat ja tuotannonohjaukseen soveltuvat työkalut.

Rakennusalalla Juha-Eelis on toiminut yli 15 vuotta monipuolisissa työtehtävissä, niin suunnittelutoimistossa, useissa laajoissa infrarakentamisen kohteissa työmaapäällikkönä ja työpäällikkönä, julkisella sektorilla rakennuttajana ja rakennusliikkeissä ympäristö- ja laatupäällikkönä sekä johtotehtävissä. Täten Juha-Eeliksellä on vahva käytännön kokemus erityyppisten rakennushankkeiden läpiviennistä aina hankesuunnittelusta luovutukseen ja ylläpitoon sekä koko rakentamisprosessin tuntemus ja vahva kokemus ihmisiä innostavasta ja mukaansatempaavasta modernista johtamisesta.

Juha-Eelis on myös toiminut useana vuotena luennoitsijana monissa alan koulutuksissa ja eri järjestöjen seminaareissa.

MiCC:n palvelulupaus – Dream Builder

1.

Auttava asenne

2.

Lupaus vastata asiakkaiden toiveisiin totuttua tasoa paremmin

3.

Tarjota ideoita ja synnyttää unelmia > Ja ennen kaikkea tehdä niistä totta yhdessä kanssanne

4.

Tehokkaammat prosessit – lisäarvon tuottaminen rakentamisen arvoketjussa, minimoida arvon hukkaaminen

Palveluvalikoima

  • katu- ja kunnallistekninensuunnittelu
  • viher- ja ympäristösuunnittelu
  • tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja katulupien haku
  • projektinjohto
  • rakennuttamiskonsultointi ja valvonta
  • urakka-asiakirjojen laadinta ja urakoiden kilpailutus
  • kustannusasiantuntijan tehtävät
  • asiantuntijalausunnot
  • toiminta- ja laatujärjestelmien kehitys ja ylläpito
  • koulutukset, luennot ja coaching

Alan ammattilaista vailla? Ota yhteyttä nyt!